Nätverksmöte Jakobsbergs AVC-område

  • Startdatum: 2019-05-15 14:00
  • Slutdatum: 2019-05-15 16:00
  • Plats: Jakobsbergs akademiska vårdcentral, Jakobsbergs sjukhus, plan 3, FOUnu, Birgittavägen 2A, Järfälla

Välkommen på nätverksmöte för Jakobsbergs AVC-nätverk!

Målgrupp

Chefer eller andra intresserade från alla primärvårdsenheter i området.

Program

Aktuella teman för Primärvården tas upp så som information om nya rön, arbetssätt etc. samt diskussion om aktuella FoUU-frågor. Ett preciserat innehåll för eftermiddagen meddelas senare.

Arrangör

Jakobsbergs akademiska vårdcentral (AVC)

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

Anmäl gärna om du tänker delta till Charlotta Nylén, e-post: charlotta.nylen@sll.se

Liknande händelser