Utveckling av examinationarbeten på S:t Erik AVC

S:t Eriks AVC har fått medel för att utveckla och utvärdera interprofessionell grupphandledning av examensarbeten. 

Stiftelsen "Karin och Nils Rosanders donation – läkarutbildningen" har tilldelat 65.000 kr till S:t Erik AVC. Pengarna ska gå till att initiera och utvärdera interprofessionell grupphandledning av examensarbetet termin 8 på läkarprogrammet för de studenter som kommer att göra sitt examensarbete vid S:t Eriks AVC.