Här är det studenterna som tar emot patienterna

”Vi har vår egen distriktssköterskemottagning trots att vi är studenter. Nu får jag visa vad jag kan!” Det säger Carolina Wikberg som går femte terminen på Röda korsets sjuksköterskeprogram. Hon har verksamhetsförlagda utbildning på den studentledda mottagningen vid Jakobsberg AVC.

I de fyra rummen för patientmöten händer något märkvärdigt och stort - här formas framtidens primärvård - i det tillsynes vardagliga. I går tog läkar- och sjuksköterskestudenterna tillsammans emot egna patienter. Andra dagar har var student egen mottagning med patienter. Handledare finns alltid bara några rum bort i korridoren, redo att stötta och svara på frågor. 

- Det vore bra om fler studenter fick komma till en akademisk vårdcentral, för det är mycket bättre organiserat och genomtänkt för studenterna, säger Nana Gilmore som är studiekamrat med Carolina Wikberg.

Tre studentledda mottagningar

Det finns idag tre studentledda mottagningar inom Akademiska vårdcentraler, AVC, som knyter samman forskning och högre utbildning med vardagen i primärvåden. De två andra finns vid Gustavsberg AVC och vid Hässelby/Akalla AVC. Den vid AVC Jakobsberg startade hösten 2014.

I dagsläget är det läkar-, sjuksköterske- och sjukgymnaststudenter som använder den. Men allt eftersom vårdhögskolorna justerar sina utbildningsplaner hoppas man att studenter från fler yrkesgrupper kommer att kunna arbeta tillsammans här med riktiga patienter.

- När det är som bäst skulle vi kunna ha sjukgymnaster, arbetsterapeuter, läkare, sjuksköterskor, kuratorer, undersköterskor och eventuellt psykologer här samtidigt, säger Elisabeth Rydwik, samordnare vid Jakobsberg AVC och fortsätter:

- Målet är att skapa en miljö för interprofessionellt lärande och teamarbete. På så sätt blir de tryggare i sin egen roll och får mer kompetens så att de bättre kan interagera med de andra vårdprofessionerna. Vi jobbar också för att det ska blir mer peer learning, där studenter från samma profession samarbetar och lär av varandra.

Lättare att arbeta i team

Tanken är att när studenterna är färdiga med utbildningen och börjar arbeta inom primärvården känner de kompetensområdena hos vårdprofessionerna. Då får de lätt att arbeta i team och att lära av varandra. På så sätt läggs förutsättningarna för framtidens primärvård här och nu.

- Man får syn på varandra ansvarsområden och kompetenser. Jag som distriktssköterska behöver inte lösa problemet kring en patient själv. Jag kan ta hjälp av en dietist i nutritionsfrågor, och arbetsterapeuter eller sjukgymnaster när det behövs. Jag måste ha kunskapen om vad var och en av de andra yrkeskategorierna gör, säger Azita Mohammadzadeh Naghash som är distriktsköterska och adjungerad klinisk adjunkt, AKA, på den studentledda mottagningen. Hon har som projektledare lett arbetet med att utveckla den studentledda mottagningen.

Det är roligt att arbeta tillsammans med studenter från andra professioner tycker de båda sjuksköterskestudenterna - för de lär sig så mycket då. Som i går när de hade studentledd mottagning tillsammans med läkarstudenter i termin elva.

- Vi la märke till olika aspekter. Läkarstudenten tänkte mer kliniskt på patienten och jag tänkte mer kring patientens sociala välbefinnande. Vi lärde av varandra. Det var hela tiden nya saker, säger Caroline Wikberg.

Mer tid för handledning

En annan fördel med den studentledda mottagningen är att både handledare och studenter upplever att det finns mer utrymme för diskussion och handledning.

- Handledarna, som alla gått handledarutbildning, ser den studentledda mottagningen som en positiv förändring. Jag tycker den verksamhetsförlagda utbildningen har fått en bättre struktur nu. Handledarna har mer tid för återkoppling. När de är här har de enbart tid för studenterna, säger distriktsläkaren och specialist i allmänmedicin Fahimeh Lamian, som är adjunkt, AKA, för läkarstudenterna på mottagningen.

Nana Gilmore upplever fördelarna med detta:

- Det blir mer tid för reflexion mellan vårdprofessionerna, både mellan oss studenter och med våra handledare. Här skapas det tid för att vi ska lära oss!

"Nytändning för primärvården"

Den positiva erfarenheten av den studentledda mottagningen kan också locka fler att arbeta inom primärvården tror de båda Röda korset studenterna.

- Förut hade jag inte alls tänkt att jag skulle jobba inom primärvården, men efter att ha varit här så kan jag tänka mig det, säger Nana Gilmore och Caroline Wikberg tillägger:

- Nu när jag haft en egen distriktssköterskemottagning känner jag att jag absolut skulle kunna jobba inom primärvården. Jag har faktiskt fått en nytändning för primärvården!

Text och foto: Anna-Maria Ahlén

 

Akorna Azita Mohammadzadeh Naghash och Fahimeh Lamian handleder sjuksköterskestudenterna Caroline Wikberg och Nana Gilmore.