"Vården blir bättre med studentledda mottagningar"

Den studentledda mottagningen vid Jakobsbergs Akademiska vårdcentral invigdes den 24 september.

Allteftersom primärvården tar över patientansvar från sjukhusen, måste primärvården utveckla sina arbetssätt. 

- Patienterna kommer att få merparten av sin vår här på vårdcentalerna. I framtiden kommer de att vårdas hemma och inte på sjukhusen, säger Agneta Björklund verksamhetschef vid Jakobsbergs Akademiska vårdcentral.

Stimulera interprofessionellt lärande

En viktig del av den studentledda mottagningen är arbetet i tvärprofessionella team. Några veckor varje termin kommer alla vårdyrkestudenterna att vara här samtidigt. Då kommer fysioterapeuter och arbetsterapeuter att trängas i korridoren med sjuksköterskor och läkarstudenterna.

- Den här mottagningen ska stimulera interprofesionellt lärande. Man ska kunna arbeta i team i vården och då är det viktigt att olika kategorier kan träna tillsammans, lära sig av varandra. Jag tror vården blir bättre på det sättet, säger Maria Eriksdotter som är prefekt vid Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle.

Under tiden på den studentledda mottagningen som studenterna kan finna frågeställningar för fördjupning i uppsatsarbeten och på sikt forskning, hoppas Eriksdotter:

- Den kommer att vara en grogrund för studenternas magister- och kandidatuppsatser. Kanske kan även forskningsprojekt och utvecklingsarbeten få sin utgångspunkt i vad studenterna lär sig på den här mottagningen.

Alltid nära till en aka

Det blir ett win-win förhållande mellan patienterna och studenterna. Patienten får mer tid tillsammans med studenten som i sin tur kan komma med de senaste behandlingsmetoderna. Studenterna utvecklas av att få omsätta sitt kunnande i praktiken. och i när heten finns alltid en kvalificerad handledare, en adjungerad klinisk adjunkt, aka. En av dem är distriktsläkaren och specialisten i allmänmedicin en studenlädd mottagning Fahime Lamian. 

- Många studier och forskning har visat att teamarbete ger bättre vård. Nu ska vi jobba som ett team. I primärvården är man annars oftast ensam med patienten. Det blir positivt för mina medarbetare. Nu händer något i verkligheten. 

 Anna-Maria Ahlén