"Stärkt teamarbete kan stärka patientens hälsa i hemsjukvården"

Nu är webbutbildningen "Nutritionsvård till patienter i palliativt skede i den basala hemsjukvården" gratis och öppen för alla!

- Eftersom det blir fler patienter som vårdas hemma, är svårt sjuka och allt äldre, ger den här utbildningen viktig kunskap för oss inom vården och med ansvar för hemsjukvården. Det säger distriktssköterskan Erika Berggren som har lång erfarenhet från att arbeta inom basal och specialiserad hemsjukvård. Hon fortsätter:

- Jag har upplevt att patienter som är svårt sjuka ofta har problem med mat och ätandet. Det här är ofta ouppmärksammat av oss inom sjukvården.

Fortbildning om mat och näring

Hon arbetar nu som vårdutvecklingsledare på Akademiskt primärvårdscentrum inom palliativ vård med inrktning nutrition. Fortbildningen om mat och näring till svårt sjuka patienter har hon skapat tillsammans med specialister i ämnet och i samarbete med Stockholms sjukhem. Det är en fortbildning enligt en ny modell i tre steg för interprofessionell fortbildning i primärvården. 

- Steg ett är detta webbprogram, som är interprofessionellt och riktar sig främst till omvårdnadsansvariga distriktsköterskor/sjuksköterskor och till medicinskt ansvariga distriktsläkare/läkare med patienter i hemmet. Och det lämpar sig även till samtliga i teamen som arbetar med patienter i hemmet, säger Erika Berggren som också är doktorand i ämnet.

En timmas på egen vald tid

Webbprogrammet tar omkring en timme och görs på egen vald tid. Hela kan göras på en gång, men det går också bra att dela upp på flera tillfällen.

- Oavsett orsak till patientens nutritionsproblem finns det mycket att göra. Det är viktigt att kunna särskilja i vilket palliativt skede patienten befinner sig i - eftersom det avgör målsättningen med nutritionsbehandlingen, säger Erika Berggren och fortsätter: 

- En förhoppning är att webbprogrammet inspirerar teamet att gå hela fortbildningen i tre steg. All utbildning görs sedan på den egna enheten med hela teamet. Tanken är ju att ett stärkt teamarbete kan stärka patientens hälsa i hemsjukvården!

Länk till webbprogrammet "Nutritionsvård till patienter i palliativt skede i den basala hemsjukvården"

Länk till information om hela fortbildningen