På bilden ser vi, från vänster: Karin Netzell, Anki Berntoft, Annica Lagerin, Bernadetta Waerner, Christina Olsson, Eva Toth-Pal, Eva Henriksen, Marina Taloyan, Elisabeth Rydwik, Imor Hermann och Erik Hedman.

 

Presentation med Imor Hermann

Hur får vi fram vårt budskap? Regissören Imor Hermann ger sedan många år tillbaka kurser i presentationsteknik. 

Imor Hermann arbetar också som rollbesättare med till exempel filmregissören Lukas Moodysson Lasse Hallström och Kjell Sundvall. Under torsdagseftermiddagen den 10 oktober fick Akademiska vårdcentralers samordnare, övergripande koordinator Marina Taloyan och AVC-chef Eva Henriksen, finputsa sin teknik tillsammans.

Bild och text: Marie Eriksson