Kultur ska rusta medarbetarna

Konst och kultur ökar kreativiteten och stärker känslan av sammanhang. Jakobsbergs AVC har fått landstingsmedel för arbetsmiljösatsningen  "Kulturpaletten - buffert för stress, ohälsa och sjukskrivning". 

Projektet är tänkt att stärka medarbetarna inför de utmaningar primärvården står inför. Hösten 2014 startar det. 

- Forskning visar att kulturaktivieter stimulerar minneskapaciteten, skapa nya kontakter mellan hjärnans olika nätverk och göra så att vi påskyndar inlärning. De ökar också känslor av sammanhang och meningfullhet, berättar Elisabeth Rydwik, samordnare vid Jakobsbergs akademiska vårdcentral och dess nätverk. 

Fina förebilder för studenterna

Projektet ska stimulera till kulturaktiviteter under eller i anslutning till arbetsdagen för att minska risken för stress, sjukskrivning, samt för att stärka medarbetarna så att de kan ge en god vård, samt vara bra förebilder och handledare för den ökade mängd studenter som kommer att göra verksamhetsförlagd utbildning på vårdcentralerna. 

- Medarbetarna berättar ofta att de inte har tid för reflektion och att det finns få ”ventiler” för att minska risk för frustration och stress. För att primärvården ska lyckas möta upp förväntningarna i framtidens hälso- och sjukvård behöver vi planera för och förebygga ohälsa hos personalen, säger Elisabeth Rydwik.  

Dans bra för arbetsklimatet 

Projektet tar fasta på den kulturella mångfalden hos vårdcentralernas personal. Under hösten kommer personal att utbildas på de vårdcentraler inom Jakobsbergs AVC som anmält intresse. Under våren startar kulturverksamheten, en gång i veckan under tio veckor. Och vad kan det då bli för aktiviteter?

- Dans kan stärka kropp och själ! Det kan också ge samhörighet och glädje som ger långverkande effekter och ett positivt arbetsklimat på arbetsplatsen, säger Elisabeth Rydwik.

Anna-Maria Ahlén

För mer information kontakta Elisabeth Rydwik, samordnare Jakobsbergs AVC och dess nätverk. 
Elisabeth.Rydwik@sll.se