Fysisk aktivitet på recept - från gråzon till klarhet

Många vetenskapliga studier belyser betydelsen av fysisk aktivitet för hälsa. Den 29 april bjuder FaR in till informations- och diskussionsmöte kring metoden.

Kritik mot fysisk aktivitet på recept har florerat i media och det vetenskapliga underlaget för att tillämpa metoden har ifrågasatts. Nu erbjudes möjlighet att diskutera den senaste forskningen, reda ut missförstånd och fördjupa sig i hur metoden fungerar.