Praktiker, utbildare och forskare formar tillsammans primärvården i nytt uppdrag!

Akademiskt primärvårdscentrum har nu bildats av Centrum för allmänmedicin och Akademiska vårdcentraler. Det nya centrumet ska bättre möta primärvårdens behov i framtidens hälso- och sjukvård inom hela Stockholms läns landsting.

De flesta uppdragen som tidigare låg inom Centrum för allmänmedicin, CeFAM, ska följa med in i Akademiskt primärvårdcentrum, APC, och vidareutvecklas där.

– Det nya centrumet ska utveckla en bred samverkansyta med Karolinska Institutet och övriga högskolor i länet och arbeta mer interprofessionellt med alla studerande- och yrkesgrupper, säger Eva Henriksen, tillförordnad verksamhetschef för APC.

Hon liknar Akademiskt primärvårdcentrum med en sambandscentral, en motor.

– Det ska vara motorn, det är här olika aktörer möts. Centrumet samordnar, problematiserar, utbildar, forskar, bidrar med kunskap och inspiration samt ledning. Tillsammans kan vi hjälpas åt att lyfta perspektivet utöver det vanliga, säger Eva Henriksen.

AVC stärker relationen

Akademiska vårdcentraler, AVC, stärker relationen mellan centrumet och primärvården genom sitt länstäckande nätverk.

– I primärvården ska forskning, kliniskt arbete och undervisning för både studenter och medarbetare tydligare mötas, berättar Eva Henriksen och fortsätter:

– På så sätt hoppas vi att den kliniska patientnära forskningen bättre kommer primärvården till nytta i vardagen. Fortbildning och undervisning av studenter i interprofessionella moment tydliggörs i och med att fokus på pedagogik och undervisning stärks.

På de Akademiska vårdcentralerna som är noder i sina AVC-nätverk ska undervisning för mindre grupper koncentreras.

– De studentledda mottagningarna som finns på flera AVC är viktiga för att möta framtidens hälso- och sjukvård. Dagens studenter är ju våra framtida medarbetare, säger Eva Henriksen.

Tillsammans skapas framtidens primärvård

Eva Henriksen tror att kan bli fruktbart och spännande när forskare, utbildare och praktiker gemensamt sätter sig ner och funderar över olika problem och lösningar för framtidens primärvård.

– Vårdcentraler servar olika befolkningar, har olika storlekar och består av olika individer. Därför måste vi ha differentierade system, säger Eva Henriksen.

APC kommer att arbeta nära alla sektioner inom Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, NVS, vid Karolinska Institutet, det vill säga sektionerna för allmänmedicin, omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi och logopedi.

– Primärvården behöver alla yrkesgrupper och vi måste träna att arbeta tillsammans redan som studenter för att kunna verka tillsammans som professionella yrkespersoner. Vi måste tidigt känna till varandras ansvarsområden och var gränserna går, allt för patienternas bästa så att ingen ska hamna ”mellan stolarna”, säger Eva Henriksen och avslutar:

– Vi går mot en mycket spännande tid nu för primärvården i hela Stockholms läns landsting, i och med att vi har fått ett bredare uppdrag. Tillsammansser jag fram emot ett år med många utmaningar och fantastiska möjligheter att utvecklas.

– Väl mött på Akademiskt primärvårdcentrum 2015, hälsar Eva med medarbetare.