AVC-samordnare prisas för sin forskning

Gustavsbergs AVC-samordnare Erik Hedman har fått Nationalkommittén för psykologis vetenskapliga pris till yngre forskare 2014. Han får 50.000 kronor.

Erik Hedman får priset för sin doktorsavhandling Internet-based cognitive behaviour therapy for social anxiety disorder – From efficacy to effectiveness och sin senare forskning inom samma område.

Kommiténs motivering är att Erik Hedman "på ett framgångsrikt och programmatiskt sätt undersökt effekterna av kognitiv beteendeterapi för behandling av hälsoångest och socialt ångestsyndrom". 

Läs mer på Karolinska institutets webb.