Delta i kostnadsfri studie om diabetes och förstadier till diabetes

Just nu startar en studie på Flemingsbergs/Jakobsbergs Akademiska vårdcentral. Studien är en del av ett större screeningprojekt, som ska ta fram en metod som hittar förstadier till diabetes bättre och snabbare än i dag. Deltagare som visar sig ha diabetes eller ett förstadium till diabetes ges möjlighet till behandling direkt. 

Förekomst av diabetes och förstadier av diabetes (prediabetes) ökar världen över. Var tredje person i åldern 25-65 med sjukdomen är oupptäckt och orsaken till detta är att symptomen kan vara otydliga.

Om studien

Genom att delta i studien kan du få reda på om du har diabetes eller ett förstadium till diabetes. Deltagare som visar sig ha diabetes eller ett förstadium till diabetes kommer ges möjlighet till behandling direkt, samtidigt som de bidrar till ny kunskap om till exempel livsstilsbehandling och utvecklandet av nya läkemedel.

Vilka kan delta? 

Om du är mellan 18 – 74 och listad på Flemingsbergs/Jakobsbergs vårdcentral och inte har någon känd diabetes får du gärna delta. 

Hur går det till?

Om du väljer att delta i studien kommer du under ditt första besök att få svara på frågor om din hälsa och livsstil. Vi mäter midjemått, vikt, längd och blodtryck. Vi tar ett blodprov (stick i fingret) för att mäta ditt långtids-sockervärde (HbA1c).

Därefter planerar vi in en dag för blodprovtagning, då du kommer fastande. Du får dricka en sockerlösning och två timmar senare kan vi se hur du omsätter ditt socker.
Samtidigt tar vi prover som förvaras i en biobank för framtida forskning.

Om vi finner att du har diabetes bokar vi in ett besök till din husläkare.
Om vi finner att du har ett förstadium till diabetes, s.k. prediabetes, så erbjuder vi livsstilsbehandling enligt vårdprogram, som sköts av forskningsansvarig läkare.

Studien kommer starta 1 mars med rekrytering av deltagare och pågå fram till sommaren. För mer information, kontakta personal på vårdcentralen:

Marie Hjerpe, Undersköterska, Jakobsbergs vårdcentral
marie.hjerpe@sll.se
08-123 425 00

Bernadetta Waerner, Undersköterska, Flemingsbergs vårdcentral
bernadetta.waerner@sll.se
08-123 425 37

Studien en del av projekt 4D

Studien är en del av samarbetsprojektet mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet, KI, som kallas projekt 4D. (4D syftar till fyra diagnoser som valts ut i projektet; artriter, bröstcancer, diabetes typ 2 och hjärtsvikt). Projekt 4D ska bland annat arbeta för att forskningsresultat snabbare omsätts till nya behandlingar för patienter.
 
Läs mer om projekt 4D här >>> http://www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=64370