Två blir en – ny organisation lyfter primärvården!

Den första januari går Centrum för allmänmedicin och Akademiska vårdcentraler samman i Akademiskt primärvårdscentrum, ett nytt centrum med starkt fäste i primärvården.

- Äntligen! Nu får vi ihop alla pusselbitar som vi jobbat med tillsammans i många år redan, för att göra en bra primärvård bättre, säger Eva Henriksen tillförordnad verksamhetschef för nybildningen.

Den nya organisationen ska, oberoende av driftsform, arbeta med utbildning, forskning och utveckling för studenter och personal i primärvården, i nära samverkan med olika aktörer inom hälso- och sjukvården, universitet, högskolor och andra intressenter.

Ska stegvis ta form

Akademiskt primärvårdscentrum ska stegvis växa fram under 2015 genom dialogseminarier och möten tillsammans med medarbetare och många andra aktörer.  

Styrgrupp för den nya organisationen blir representanter från Stockholms läns sjukvårdsområde, Karolinska institutet, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, samt Röda Korsets högskola, Ersta Sköndal högskola, Sophiahemmet högskola och privata vårdgivare. Dessutom kommer en särskild grupp att bildas med företrädare från landstinget och Karolinska Institutet.

- Här får vi ytterligare ett forum för att fånga upp alla goda idéer och tankar i primärvården och tar ett kliv in i Framtidens hälso- och sjukvård, säger Eva Henriksen.

Här kan du läsa hela inriktningsbeslutet.